Phân tích thị trường việc làm theo vị trí công việc

Dữ liệu theo quý 1/2021

Vị trí công việc có lương cao nhất

1
Health Information
695.75 triệu
new
2
Php Wordpress Developer
414 triệu
new
3
Giám Đốc Bql
184 triệu
new
4
Giám Đốc Đầu Tư Phát Triển Dự Án
161 triệu
new
5
Business Secretary
155.25 triệu
new
6
Phó Tổng Giám Đốc Đấu Thầu
149.5 triệu
new
7
Phó Tổng Giám Đốc Quản Lý Thiết Kế
149.5 triệu
new
8
Trưởng Phòng Sale
143.75 triệu
+7.98%
9
Human Resources
143.75 triệu
new
10
Supply Chain Director
138 triệu
new

Vị trí công việc có lượng tuyển dụng nhiều nhất

1
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
4340 tin
-0.37%
2
Nhân Viên Kinh Doanh
4122 tin
-0.67%
3
Nhân Viên Bán Hàng
2834 tin
-0.53%
4
Nhân Viên Tư Vấn
2586 tin
-0.48%
5
Lao Động Phổ Thông
2475 tin
-0.13%
6
Nhân Viên Trực Tổng Đài
2431 tin
+0.63%
7
Chăm Sóc Khách Hàng
1909 tin
+0.28%
8
Nhân Viên Tổng Đài
1654 tin
+1.2%
9
Nhân Viên Cskh
1423 tin
+0.21%
10
Nhân Viên Telesale
1114 tin
-0.52%

Khám phá phân tích các vị trí công việc

Khám phá phân tích chi tiết các vị trí công việc trong tổng số 20 vị trí công việc

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
7.24 triệu/tháng
4340 tuyển dụng/quý
Nhân Viên Kinh Doanh
12.61 triệu/tháng
4122 tuyển dụng/quý
Nhân Viên Bán Hàng
10.45 triệu/tháng
2834 tuyển dụng/quý
Nhân Viên Tư Vấn
9.13 triệu/tháng
2586 tuyển dụng/quý
Lao Động Phổ Thông
9.34 triệu/tháng
2475 tuyển dụng/quý
Nhân Viên Trực Tổng Đài
6.32 triệu/tháng
2431 tuyển dụng/quý
Chăm Sóc Khách Hàng
6.89 triệu/tháng
1909 tuyển dụng/quý
Nhân Viên Tổng Đài
6.24 triệu/tháng
1654 tuyển dụng/quý
Nhân Viên Cskh
6.27 triệu/tháng
1423 tuyển dụng/quý
Nhân Viên Telesale
10.31 triệu/tháng
1114 tuyển dụng/quý
Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng
6.9 triệu/tháng
1034 tuyển dụng/quý
Nhân Viên Tư Vấn Tổng Đài
6.05 triệu/tháng
1022 tuyển dụng/quý
Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ
9.08 triệu/tháng
896 tuyển dụng/quý
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính
10.17 triệu/tháng
810 tuyển dụng/quý
Senior
9.98 triệu/tháng
754 tuyển dụng/quý
Chuyên Viên Kinh Doanh
12.33 triệu/tháng
662 tuyển dụng/quý
Sales
9.2 triệu/tháng
657 tuyển dụng/quý
Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng
7.51 triệu/tháng
646 tuyển dụng/quý
Nhân Viên Telesales
9.37 triệu/tháng
641 tuyển dụng/quý
Chuyên Viên Tư Vấn
9.98 triệu/tháng
635 tuyển dụng/quý