Phân tích các lĩnh vực việc làm

Trang chủ/Phân tích lĩnh vực

Dữ liệu theo quý 1 / năm 2021

Lương cao nhất

1
Overseas Jobs
25.45 triệu
-0.19%
2
Quản lý điều hành
18.98 triệu
+0.04%
3
Thủy lợi
18.29 triệu
+0.01%
4
Hóa học
17.59 triệu
-0.04%
5
Thủ công mỹ nghệ
17 triệu
+0.63%
6
Phi lợi nhuận - Phi chính phủ
16.46 triệu
+1.05%
7
Nông - Lâm - Ngư nghiệp
16.38 triệu
+0.62%
8
Bất động sản
16 triệu
-0.23%

Lượng tuyển dụng nhiều nhất

1
Bán hàng - Kinh doanh
39390 tin
-0.59%
2
Tư vấn - Chăm sóc khách hàng
33963 tin
-0.42%
3
Missing
15286 tin
new
4
Tài chính
11402 tin
-0.51%
5
Ngoại ngữ
10730 tin
-0.48%
6
Hành chính - Thư ký
9817 tin
-0.49%
7
Lao động phổ thông
9559 tin
-0.62%
8
Điện - Điện tử - Điện lạnh
9041 tin
-0.37%

Các lĩnh vực việc làm

Khám phá phân tích chi tiết lĩnh vực trong tổng số 50 lĩnh vực

Overseas Jobs
23.42 triệu/tháng
11 tuyển dụng/quý
Hàng không
8.59 triệu/tháng
518 tuyển dụng/quý
Báo chí - Xuất bản
9.65 triệu/tháng
2474 tuyển dụng/quý
Giải trí - Tổ chức sự kiện
9.61 triệu/tháng
353 tuyển dụng/quý
Kế toán - Kiểm toán
10.83 triệu/tháng
3167 tuyển dụng/quý
Nông - Lâm - Ngư nghiệp
11.01 triệu/tháng
1156 tuyển dụng/quý
Games
7.32 triệu/tháng
521 tuyển dụng/quý
Thư viện
10.2 triệu/tháng
13 tuyển dụng/quý