Phân tích theo khu vực

Phân tích nhân khẩu học về các góc cạnh khác nhau của thị trường lao động như tính vùng miền, nghề nghiệp, kỹ năng, độ tuổi, giới tính, nền tảng giáo dục, chế độ đãi ngộ

Phân tích theo lĩnh vực

Phân tích nhân khẩu học về các góc cạnh khác nhau của thị trường lao động như tính vùng miền, nghề nghiệp, kỹ năng, độ tuổi, giới tính, nền tảng giáo dục, chế độ đãi ngộ

Phân tích theo vị trí

Phân tích phân bố việc làm theo ngành nghề, vị trí địa lí. Dự báo nhu cầu của các vị trí công việc trong tương lai.Tìm kiếm các nhóm kỹ năng phù hợp với vị trí công việc cụ thể.

Phân tích theo công ty

Phân tích mức lương, chế độ đãi ngộ cho các vị trí tuyển dụng của từng công ty cụ thể. Thống kê các vị trí tuyển dụng của công ty theo thời gian, theo khu vực vùng miền