Phân tích khu vực

Phân tích nhân khẩu học về các góc cạnh khác nhau của thị trường lao động như tính vùng miền, nghề nghiệp, kỹ năng, độ tuổi, giới tính, nền tảng giáo dục, chế độ đãi ngộ

Phân tích theo lĩnh vực

Phân tích nhân khẩu học về các góc cạnh khác nhau của thị trường lao động như tính vùng miền, nghề nghiệp, kỹ năng, độ tuổi, giới tính, nền tảng giáo dục, chế độ đãi ngộ

Phân tích theo vị trí

Phân tích phân bố việc làm theo ngành nghề, vị trí địa lí. Dự báo nhu cầu của các vị trí công việc trong tương lai.Tìm kiếm các nhóm kỹ năng phù hợp với vị trí công việc cụ thể.

Phân tích công ty

Phân tích mức lương, chế độ đãi ngộ cho các vị trí tuyển dụng của từng công ty cụ thể. Thống kê các vị trí tuyển dụng của công ty theo thời gian, theo khu vực vùng miền

Các lĩnh vực việc làm phổ biến

Overseas Jobs
23.42 triệu/tháng
11 tuyển dụng/quý
Hàng không
8.59 triệu/tháng
518 tuyển dụng/quý
Báo chí - Xuất bản
9.65 triệu/tháng
2474 tuyển dụng/quý
Giải trí - Tổ chức sự kiện
9.61 triệu/tháng
353 tuyển dụng/quý
Kế toán - Kiểm toán
10.83 triệu/tháng
3167 tuyển dụng/quý
Nông - Lâm - Ngư nghiệp
11.01 triệu/tháng
1156 tuyển dụng/quý
Games
7.32 triệu/tháng
521 tuyển dụng/quý
Thư viện
10.2 triệu/tháng
13 tuyển dụng/quý