Phân tích dữ liệu thị trường lao động Việt Nam thời gian thực


Các ngành nghề phổ biến

Cung cấp thông tin

Thị trường

Phân tích nhân khẩu học về các góc cạnh khác nhau của thị trường lao động như tính vùng miền, nghề nghiệp, kỹ năng, độ tuổi, giới tính, nền tảng giáo dục, chế độ đãi ngộ

Công ty

Phân tích mức lương, chế độ đãi ngộ cho các vị trí tuyển dụng của từng công ty cụ thể. Thống kê các vị trí tuyển dụng của công ty theo thời gian, theo khu vực vùng miền

Ngành nghề

Phân tích phân bố việc làm theo ngành nghề, vị trí địa lí. Dự báo nhu cầu của các vị trí công việc trong tương lai.Tìm kiếm các nhóm kỹ năng phù hợp với vị trí công việc cụ thể.

Follow Us

YourWay (BKHN)

Hệ thống website trực quan hóa dữ liệu việc làm theo các chiều không gian-thời gian. Đưa ra các thống kê về thị trường việc làm theo nhiều khía canh, khu vực địa lý, lĩnh vực nghề nghiêp, vị trí tuyển dụng, và các công ty có nhu cầu tuyển dụng tuyển dụng
Liên hệ
Bách Khoa Hà Nội
+ 01 234 567 88
+ 01 234 567 89